Mijn naam is Ben Kokkeler, Ik heb al ruim 25 jaar (internationale) ervaring als proces- en projectmanager, projectontwikkelaar, bestuurder, visievormer, gangmaker, innovator, netwerker in kennisintensieve omgevingen, in het formele en informele onderwijs. In het ACONE netwerk ben ik vooral geinteresseerd in het leveren van bijdragen op gebied van:
  • informele leeromgevingen en –methoden;
  • wetenschapscommunicatie en wetenschapseducatie;
  • elearning, met name het genetwerkt samenwerken;
  • onderzoekend leren, koppelen van eigen veldobservaties aan gezamenlijke analyse, interpretatie waarbij ik naar mijn aard en mijn andere werkzaamheden vooral beschikbaar ben voor rollen als: ontwikkelaar, projectplan schrijver, supervisor, voorzitter klankbordgroep (experts of gebruikers), en evaluator;
  • beleidsadviseur.
Ik werk graag in teamverband en vind het prima daarin de projecttrekkersrol aan een collega over te laten c.q. hem/haar daarin te ondersteunen en adviseren.
Omhoog Terug