Dick Slettenhaar is geïnteresseerd in hoe mensen leren en hoe je dat kunt uitlokken en beïnvloeden. In het bijzonder ook in de didactische mogelijkheden die de vele nieuwe media bieden m.b.t. formeel en informeel leren en de afstemming daartussen. Bovendien is hij geïnteresseerd in hoe je leraren op dit alles kunt voorbereiden.

Nu werkt hij part-time als onderwijskundige op de eerstegraads lerarenopleiding van ELAN van de Universiteit Twente.

Hij is begonnen als leraar (realistische) wiskundedidactiek aan een Pedagogische Academie (PA, nu PABO). Later kwamen daar als vakken natuurkundedidactiek en ict-didactiek op de lerarenopleiding en wiskunde en natuurkunde op de aan de PA verbonden HAVO-top (HAVO 4 en 5) bij.

Hij participeerde in projecten die gericht waren op het ontwikkelen van lesmaterialen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs op het gebied van vakdidactieken,, vernieuwingsscholen, hoogbegaafdheid, (grensoverschrijdende) beroepsoriëntatie, de implementatie van (realistische) wiskundedidactiek in Indonesië en de ontwikkeling en beoordeling van educatieve software.

Binnen die projecten voerde hij taken uit als auteur, redacteur en projectleider.

Omhoog Terug